دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
نمایش آمار بازدیدها
نمایش آمار بازدیدهای کل از سایت دانشگاه :

140024168

نمایش آمار بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته:

152421

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری:

152421

نمایش آمار بازدیدهای کل این پایگاه :

40398

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته:

46

کاربران حاضر در پایگاه:

1

 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
 
img_yw_news
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری کنفرانس مشترک" مسمومیت دارویی و overdose opioid "

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸

برگزاری کنفرانس مشترک لنفوم اولیه مغز

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸

برگزاری کنفرانس مشترک بین گروهی بیمارستان با عنوان "کانسر اندومتر" توسط گروه رادیو آنکولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

برنامه کنفرانس مشترک ادواری آنکولوژی نیمه دوم 1398

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸

برگزاری کنفرانس مشترک ترومای قفسه سینه

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه