آدرس :شهرری انتهای خیابان شهید رجایی بعد از اتوبان آزادگان بیمارستان شهدای هفتم تیر
پست الکترونیکی: libhosphtiums.ac.ir

مرکز تلفن :  ۵۵۲۲۸۵۸۱  الی  ۸۴

دورنگار : ۵۵۲۱۷۹۰۲

کد پستی :  ۱۸۸۶۷۱۸۱۳۶

ساعت کاری کتابخانه همه روزه از ساعت 7/30 تا 14/30 می باشد.


 

 

 

Template settings